15. Stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov v Nitre bude prebiehať so zmenami v plánovaných trasách. Dôvodom je zákaz vstupu do niektorých častí lesa. V najbližších dňoch zverejníme upravené niektoré trasy a budeme vás informovať o novom itinerári na našich stánkach ako aj všetkých zaregistrovaných turistov e-mailom s návrhom novej trasy. Zmenené budú trasy:

  • 11.5. Sobota – TURISTIKA OPONICE – Horené Lefantovce  – Oponice –  Kaštiel – Hrad
  • 11.5. Sobota – TURISTIKA NAPRIEČ TRIBEČOM – Oponice – Jelenecká Gaštanica – Kostoľany pod Tribečom 

TOPOĽČANY – Od utorka 16. apríla nesmie verejnosť vstúpiť do lesov v piatich poľovných revíroch Topoľčianskeho okresu podľa nariadenia OU-TO-PLO-2024/005523-003. Dôvodom je rozšírenie afrického moru ošípaných v pohorí Tribeč a následné opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany.  Topoľčiansky okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, vydal nariadenie zákazu vstupu do lesov:

  • v poľovnom revíri Tribeč, v katastrálnych územiach Solčany, Krnča, Práznovce, Čeľadince, Nitrianska Streda, Kovarce,
  • v poľovnom revíri Skalka Krnča, v katastrálnych územiach Krnča a Práznovce
  • v poľovnom revíri Kamenná Solčany, v katastrálnych územiach Solčany,
  • v poľovnom revíri Hrdovická Nitrianska Streda, Kovarce, v katastrálnych územiach Kovarce, Nitrianska Streda, Čeľadince, Súlovce,
  • v poľovnom revíri Vlčia Skala Oponice, v katastrálnych územiach Oponice a Súlovce.

NITRA – Od pondelka 25. marca nesmie verejnosť vstúpiť do lesov v piatich poľovných revíroch Nitrianskehoo okresu podľa nariadenia OU-N-PLO-2024/021869-002 . Dôvodom je rozšírenie afrického moru ošípaných v pohorí Tribeč a následné opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra. Nitriansky okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, vydal nariadenie zákazu vstupu do lesov:

  • v polovnom revíri Breziny, v katastrálnych územiach Host’ovce, Lovce, Žikava a Topolčianky,
  • v polovnom revíri Celár, v katastrlnych územiach Hostie a Jedlové Kostol’any,
  • v polovnom revíri Vel’ká zvernica, v katastrálnych územiach Hostovce, Lovce, Zikava, Topolčianky, Hostie, Pansky diel a Jedlové Kostolany.

Mapa poľovnáckych revírov (PR) so zákazom vstupu – červený vyznačený názov. Aktualizované: 27.4.2024 o 13.00h

Situáciu priebežne komunikujeme s príslušnými okresnými úradmi.