11. Máj 2024 o 16.00h hlavné pódium, Hide park

Dvetisíc kilometrov po karpatskom oblúku

Prednáška Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
"Svetozár Krno s rozsiahlym kolektívom pripravuje po 40 rokoch v dňoch 27. júna až 25. septembra zopakovanie Karpatského oblúka. Vážni, pripravení záujemci so zmyslom pre tímové akcie sa môžu ešte prihlásiť na 1-2 týždňové etapy na úsekoch rumunských Východných Karpát a Zakarpatska a na rozšírené víkendy na úsekoch Slovenska. Viac o podmienkach pri ohníku po jeho prednáške večer 11. mája na HideParku."

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. pracuje na Katedre filozofie a politológie FF UKF v Nitre. Je spisovateľom literatúry faktu a vydavateľom. Napísal 15. esejistických cestopisov a 19 vedeckých kníh a učebníc. V roku 2022 získal medzinárodnú literárnu Cenu Egona Erwina Kischa. Patrí k priekopníkom slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky.

Od Železných vrát po Devín

Prednáška dokumentuje športovo a cestovateľsky jedinečné podujatie – 78-dňový turistický pochod po hlavnom hrebeni Karpát od srbsko-rumunskej dunajskej úžiny Železné vráta až po sútok Dunaja a Moravy. Podáva svedectvo o príprave i priebehu celej expedície z roku 1984. V čase, keď padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, presviedča, že doslova pod nosom sa skrýva rozsiahla terra incognita. Stačí iba otvoriť dvere do málo scivilizovanej, medzi nami temer neznámej transylvánskej prírody. A potom nás prekvapia karpatské klenoty.

78-dňový pochod

Pochod od srbsko-rumunskej dunajskej úžiny Železné vráta až po sútok Dunaja a Moravy. Podáva svedectvo o príprave i priebehu celej expedície z roku 1984. čase, keď padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, presviedča, že doslova pod nosom sa skrýva rozsiahla terra incognita

štyridsať dva pohorí

Na hrebeňovke, spájajúcej štyridsať dva pohorí, je veľa času zamýšľať sa nad filozofickými, ekologickými a etickými aspektmi vzťahov človeka a prírody. Prednášateľ analyzuje rozličné postoje a psychiku ľudí v Karpatoch – sviatočného návštevníka, skalného turistu i domorodého vrchára.

Cestou Hrdinov SNP

Posledná tretina trasy prechádza dnes populárnou Cestou Hrdinov SNP. ktorú prednášateľ absolvoval dvakrát a to v roku 1975 a 2019. Zamýšľa sa nad tým, či sa tu za polstoročie zmenilo a čo zostalo.